TruienAir

is een burgerinitiatief dat tot doel heeft om iedereen actief te betrekken bij de discussie over onze luchtkwaliteit. 
We doen dit door informatie te delen over
  • de vormen van luchtvervuiling
  • de invloed van luchtvervuiling op onze gezondheid
  • hoe luchtvervuiling wordt gemeten
  • wie deze metingen doet
  • wat de overheid doet om de luchtkwaliteit te verbeteren
  • Wat we zelf kunnen doen
We organiseren lezingen en workshops waarin we leren hoe we de concentratie van fijnstof kunnen meten met een betaalbaar zelfbouwpakket en analyseren de meetresultaten.

WIE ZIJN WIJ:    lees hier wie deze actie ondersteunt